P.A.C 18.18.18 + TE

P.A.C 18.18.18 + TE

NPK GÜBRESİ
HARMANLANMIŞ

Garanti Edilen İçerik %W/W

 Toplam Azot (N)                                           18
Amonyum Azotu (N)                                      5
Nitrat Azotu (N)                                              6
Üre Azotu (N)                                                  7
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P²O₅)    18
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür  18
Fosfor Pentaoksit (P²O₅)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K²O)         0,03
Suda Çözünür Bor (B)                                   0,05
Suda Çözünür Demir (Fe)                             0,05
EDTA ile Şelatlı Demir (Fe)                           0,05
Suda Çözünür Mangan (Mn)                       0,05
EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn)                     0,06
Suda Çözünür Molibden (Mo)                     0,05
Suda Çözünür Çinko (Zn)                             0,05
EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn)

 

EDTA Şelatının Stabil olduğu pH aralığı Demir (Fe),
Mangan (Mn) ve Çinko (Zn) 3-9 pH aras

P.A.C 18.18.18 + TE

Ambalaj Tipi​

Poltaragro