Gold Way K-Ca-Mg

Gold Way K-Ca-Mg

Garanti Edilen İçerik​ %W/W

Toplam Azot(N)                                         % 5
Nitrat Azotu (N)                                          % 5
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit(Ca0)       % 10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K²0)      % 20
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (Mg0) % 2
Suda Çözünür Mangan (Mn)                     % 1

Gold Way K Ca Mg

Ambalaj Tipi​

Poltaragro